Onbekend maakt……..

Je kan vrijwel geen ICT item lezen of bekijken, zonder dat de toverwoorden Big Data, IoT, Duurzame IT en IT- Innovatie vallen. Tegelijkertijd blijkt uit onderzoek dat men in Nederland nog niet goed raad weet met de adoptie van deze nieuwe kennisgebieden. Niet omdat de wil en de noodzaak ontbreekt, maar vooral omdat je als ondernemer niet weet waar en hoe je moet beginnen.

Ondanks veelbelovende initiatieven en begeleidingsmogelijkheden van bijvoorbeeld Sara, MKB Nederland, TNO etc. is er zeker ook behoefte, om geheel zelfstandig met eigen tests aan de slag te gaan, ervaring op te doen en specifieke kennis te vergaren.

How to?

Er zijn vele manieren om te starten met het uittesten van nieuwe en daardoor nog onbekende technologie. Om er zo maar eens een paar te noemen:

  1. Uittesten op bestaande eigen infrastructuur
  2. Gebruik maken van een Cloud dienst
  3. Dedicated apparatuur aanschaffen

Aan al deze startmogelijkheden kleven bezwaren, die neerkomen op onvoldoende inzicht of de gekozen start wel een oplossing gaat vormen of de beperkingen en nadelen van diensten “uit de muur”.  Daarom pleiten wij voor een andere aanpak waarbij praktisch vooronderzoek de basis vormt en een lage instap tot geoptimaliseerde cloud/storage servers “in huis” mogelijk is. De belangrijkste voordelen van deze werkwijze zijn:

  1. Heldere inzichten voordat de investeringen in een project fors oplopen zijn, vaak zonder resultaat
  2. Opgedane kennis blijft binnen de organisatie
  3. Geen privacy problemen en de R&D resultaten blijven waar ze thuishoren (dus niet op straat)
  4. Beperkte investeringen in nieuwe en energiezuinige technologie
  5. Ongelimiteerde schaalbaarheid biedt een helder en grenzeloos groeipad bij succes

Testdrive 

Om heldere inzichten te verkrijgen zou een Cloudserver Testdrive, of Proof of Concept altijd vooraf moeten gaan aan daadwerkelijke investeringen of uitbesteding. Eenvoudigweg testen in hoeverre de geboden data oplossing werkbaar is, te managen, snel en schaalbaar genoeg voor het beoogde doel. Deze mogelijkheden kunnen wij vanaf nu bieden. We hebben in samenwerking met de producent Ambedded Technology Co.,Ltd  een Cy7 demo rack  beschikbaar in de laboratoria.

Geïnteresseerden kunnen onze demo opstelling benaderen om ervaring op te doen. Nadere informatie over deze testopstelling verstekken wij graag op aanvraag. De huidige Ceph clusterarchitectuur bestaat uit 18 OSD’s and 03 MON’s. The OSD’s gebruiken het interne netwerk voor de zogenaamde “heartbeat”, de object replicatie en eventueel noodzakelijk herstellend data verkeer.  De MON’s zijn voor testdoeleinden benaderbaar via client access. Om Ceph IOPS tests uit te kunnen voeren , zijn er 3 pools beschikbaar Pool 1 t/m 3 met Replica count 1 t/m 3 . Iedere pool kent 10 GB diskruimte met als respectievelijke naamgeving: pool1img, pool2img and pool3img.

Testdrive

Het geheel is benaderbaar via een secure remote gateway.

Voor het verkrijgen van de toegangsgegevens graag aanvragen via ons contactformulier.

En na de Testdrive?

Na een testdrive kan het zijn dat er belangstelling is voor de inrichting van een eigen miniatuur test lab of een entry opstelling bestaande uit servers uit de reeks Cy7, Cy21, Mars 100 (of de Mars 200 8 node entry solution vanaf eind dit jaar / begin 2016). In voorkomende gevallen is  het raadzaam ook contact op te nemen om de gewenste specificaties persoonlijk door te kunnen nemen.

Uitleg afkortingen:

Ceph –  Ceph is een schaalbaar software-defined storage-systeem dat op algemeen beschikbare hardware draait en Object-, Block- en Filesysteem opslag levert in één zelfsturend en corrigerend platform, zonder single-point-of-failure. Hierdoor is het mogelijk dat je data altijd veilig staat. Het wordt namelijk minimaal 3x gerepliceerd over meerdere machines. Bij uitval van een machine, zorgt Ceph er automatisch voor dat er weer voldoende replica’s van de data zijn. De software zelf is Open Source.

OSD – ceph-osd is de Object Storage Daemon van het door Ceph gebruikte gedistribueerde file systeem. Het is verantwoordelijk voor het opslaan van data objecten op het lokale file systeem en het bieden van toegang daartoe via het netwerk.

MON -ceph-mon is de Cluster MONitor Daemon van het door Ceph gebruikte gedistribueerde file system. Een of meerdere instances van  ceph-mon vormen gezamenlijk een cluster die voorziet in extreem betrouwbare en robuste vastlegging van de cluster leden, hun configuratie, en de staat waarin zij zich bevinden.