logo_An_Innovative_Truth_VIII_Congres_over_Duurzame_ICT_en_EnergieNatuurlijk is Compatibles2 BV net zoals voorgaande keren aanwezig bij dit Congres over Duurzame ICT & Energie,  bij de TU/e.

An Innovative Truth VIII – Congres over Duurzame ICT & Energie – is een initiatief van Stichting GreenICT – Foundation for Sustainable ICT – en wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van 3TU NIRICT(Technische UniversiteitDelft, Technische UniversiteitEindhoven en UniversiteitTwente), Stichting IIP Duurzame ICT, Stichting An Innovative Truth en Stichting GreenICT.

De An Innovative Truth congressen zijn activerende en betrokkenheid bevorderende congressen, omtrent het thema Duurzame ICT en Energie. Dit congres verschaft u inzicht in de hedendaagse technologische ontwikkelingen, het gevoerde beleid en de maatschappelijke context. Het doel van dit congres is om de doelgroepen wetenschap, overheid, ICT-gebruikend en aanbiedend bedrijfsleven, nader met elkaar in verbinding te brengen en concrete samenwerkingstrajecten te starten of verder uit te bouwen. Het interactieve programma biedt hiervoor volop gelegenheid.

In augustus 2008 is door Stichting GreenICT in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken het initiatief genomen tot het organiseren van een activerend congres ter bevordering van energie-efficiency in en door Duurzame ICT. Dit resulteerde in zeven succesvolle An Innovative Truth congressen, met onder meer bijdragen vanuit het ministerie van Economische Zaken, de Europese Commissie, de wetenschap en het bedrijfsleven. Veel topsprekers vanuit de wetenschap, het bedrijfsleven en de overheid hebben in de afgelopen jaren hun bijdragen geleverd. Nadere informatie over de achtergrond en de oorsprong van de An Innovative Truth congressen is beschikbaar via de link achtergrond.

(Bron en aanvullende informatie is beschikbaar op de site van de congresorganisatie.)